logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zdravje v občini


Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. S tem je omogočen prikaz stanja posameznih območji in primerjave med njimi.

Z izbiro zavihkov na levi strani spletna aplikacija Zdravje v občini omogoča prikaz različnih vsebin:

STATISTIČNE REGIJE / OBČINE – Prikazi za posamezno občino, ki je na kratko opisana in umeščena v regijo in upravno enoto. Zdravstveno stanje prebivalstva v posamezni občini je podrobneje opisano s pomočjo kazalnikov zdravja.
ZDRAVJE V REGIJI - pregled ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v statistični regiji v primerjavi s Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je razvrščenih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Kazalniki o zdravju so razvrščeni v posamezne tematske sklope:

·   Prebivalci in skupnost, ki prikazujejo demografske in razvojne kazalnike občine.

·   Dejavniki tveganja za zdravje, ki prikazujejo kazalnike o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje. 

·   Preventiva, ki prikazuje kazalnike aktivnosti usmerjenih v ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni. 

·   Zdravstveno stanje je sklop kazalnikov, ki govori o oceni zdravja in prisotnosti določenih bolezni. 

·   Umrljivost, ki prikazuje umrljivost prebivalstva zaradi različnih vzrokov.

Grafična primerjava omogoča hiter pogled na umestitev občine glede na državno povprečje. Na voljo so tudi številčne vrednosti posameznih kazalnikov za posamezno občino.

TEMATSKE KARTE – Primerjalni prikazi različnih kazalnikov za vse občine v Sloveniji na kartah.

IZBRANE VSEBINE – Vsebinski prispevki in podrobnejša pojasnila o tem, zakaj so informacije o zdravju pomembne, kako zdravje nastaja in kaj ga oblikuje.

METODOLOŠKA POJASNILA – Podrobnejši opisi definiciji in izračunov posameznih kazalnikov.

Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini želimo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

VIDEO-VODIČ PO SPLETNI STRANI IN RAZLAGA GRAFIČNEGA PRIKAZA KAZALNIKOV


    
O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690