logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Statistična regija
Upravna enota

% med osebami,
starimi 15 in več let

Tvegano in škodljivo pitje alkoholnih pijač je eden glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za prezgodnje smrti, bolezni, poškodbe in nasilje. Kazalnik »Visokotvegano opijanje« prikazuje število oseb, starih 15 let in več, ki so se v zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano opile. Visokotvegano opijanje je zaužitje več kot 60g alkohola (6 meric) za zdrave odrasle moške ali 40g alkohola (4 merice) za zdrave odrasle ženske ob enkratni priložnosti. Ker pa zaradi formulacije vprašanja v anketi ni možno pridobiti rezultatov za priporočene mere opijanja za ženske, je pri obeh spolih izračunan delež tistih, ki so ob eni priložnosti spili več kot 6 meric alkohola.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva00,8700,8705,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7504,7504,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,7425,7427,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2057,70
1.6 Delovne migracije100,55100,5575,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,9649,9650,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6424,6429,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,2324,2318,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,8840,8844,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7601,7602,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7408,7409,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,4260,4265,20
3.2 Presejanost v Programu Zora71,2871,2878,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,8365,8367,50
4.2 Bolniška odsotnost13,6613,6612
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2201,222
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9501,951
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0505,055
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6923,6924,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7711,7712,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9301,9301,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6402,6401,90
4.10 Novi primeri raka559,50559,50475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3806,3806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,6401,6402,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost979,92979,92889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,3089,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,77168,77140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,3411,3405,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,3320,3325,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,5440,5430,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,7521,7508,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Tvegano in škodljivo pitje alkoholnih pijač je eden glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za prezgodnje smrti, bolezni, poškodbe in nasilje. Kazalnik »Visokotvegano opijanje« prikazuje število oseb, starih 15 let in več, ki so se v zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano opile. Visokotvegano opijanje je zaužitje več kot 60g alkohola (6 meric) za zdrave odrasle moške ali 40g alkohola (4 merice) za zdrave odrasle ženske ob enkratni priložnosti. Ker pa zaradi formulacije vprašanja v anketi ni možno pridobiti rezultatov za priporočene mere opijanja za ženske, je pri obeh spolih izračunan delež tistih, ki so ob eni priložnosti spili več kot 6 meric alkohola.

Sorodne tematske karte:
- Telesni fitnes otrok
- Prekomerna prehranjenost otrok
- Redni in občasni kadilci
- Visokotvegano opijanje
- Poškodovani v transportnih nezgodah
- Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji


O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690