logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.

Izvir Hublja
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,6005,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,8027,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7057,7057,70
1.6 Delovne migracije75,1075,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci18,1018,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,4044,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5009,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,2065,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora78,9078,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,5067,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost121212
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)222
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)111
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni555
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9001,90
4.10 Novi primeri raka475,12475,12475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu02,7002,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost889,80889,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,1089,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,40140,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)05,8005,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,9025,9025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,5030,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,5008,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,64,9-1,60,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,15,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,827,627,225,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,757,457,957,2
%
1.6 Delovne migracije75,173,996,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,450,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,128,623,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,118,123,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,445,336,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,52,32,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,510,09,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,266,265,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,978,678,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,567,763,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,011,912,813,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,02,02,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,31,42,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,94,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,623,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,41,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,02,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka475,1495,8520,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,97,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,815,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,72,02,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost889,8936,9951,8979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,192,084,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,4150,6166,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)5,86,012,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,926,923,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,535,937,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,59,316,521,7
sss/100.000
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690