logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.

Korita Soče
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Igor Kosovel
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-04,10-04,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,1029,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,6056,6057,70
1.6 Delovne migracije88,9088,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,4018,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci16,7016,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje27,7027,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,7064,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora737378,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja555567,50
4.2 Bolniška odsotnost11,6011,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,7002,702
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni555
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka534,34534,34475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu02,3002,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost740,40740,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,5077,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)9494140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,9008,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,1012,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,1-6,3-1,60,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,16,75,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,128,727,225,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,656,957,957,2
%
1.6 Delovne migracije88,985,396,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,851,550,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,421,723,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci16,720,523,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje27,730,036,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,92,72,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,610,09,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,767,365,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,077,978,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,057,363,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,611,812,813,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,71,92,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,11,42,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,322,923,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,110,211,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,81,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,92,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,3484,1520,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,57,17,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,114,915,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,62,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost740,4964,7951,8979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,588,284,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)94,0137,6166,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,98,912,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,723,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).23,737,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,117,816,521,7
sss/100.000
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690