logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.

Rimski ostanki
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor LM
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva02,9002,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,9017,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti565657,70
1.6 Delovne migracije48,6048,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,7047,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,6028,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,5028,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,6041,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,4016,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,3062,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora686878,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,7059,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost18,2018,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5001,90
4.10 Novi primeri raka639,50639,50475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,9009,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,7001,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost801,60801,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,6047,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,30164,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,1015,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,8020,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,7037,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,8009,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,91,600,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,85,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,919,624,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,051,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije48,6123,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,449,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,625,026,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,526,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,640,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,48,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,356,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,066,869,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,760,760,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,214,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,92,11,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,923,123,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,112,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka639,5532,5519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,96,65,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,41,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost801,6961,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,691,9103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,3171,9176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,110,29,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,820,420,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,741,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,818,125,321,7
sss/100.000
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690