logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.

Mozirski gaj
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-8-805,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,2030,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,4059,4057,70
1.6 Delovne migracije63,6063,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,9049,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok313129,10
2.3 Redni in občasni kadilci18,9018,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,2040,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,5017,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,9060,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,9075,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7025,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka625,49625,49475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1003,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,9017,9016,10
4.13 Pomoč na domu01,5001,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost945945889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)117,40117,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137137140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,8010,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,4016,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,5042,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,8019,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,0-7,3-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,231,827,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,459,158,157,2
%
1.6 Delovne migracije63,688,196,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,949,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,028,425,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,920,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,240,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,11,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,516,78,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,963,360,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,273,974,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,977,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,713,915,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,724,325,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,62,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka625,5510,0526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,14,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,917,516,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,50,82,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost945,01139,11061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)117,4123,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,0144,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,87,614,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,418,920,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,529,435,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,826,228,421,7
sss/100.000
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690