logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Braslovče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina obsega severozahodni del rodovitne Spodnje Savinjske doline ter z gozdnato in zakraselo Dobroveljsko planoto seže v predalpski svet. Središče občine, Braslovče, so eno najstarejših naselij v Sloveniji.

Grad Žovnek
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 52 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva00,6000,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,7024,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,7059,7057,70
1.6 Delovne migracije38,1038,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok535350,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,5022,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,3030,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,2053,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,2010,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja656567,50
4.2 Bolniška odsotnost151512
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7025,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6001,90
4.10 Novi primeri raka572,07572,07475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2004,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,5001,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost817,60817,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,4062,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,20158,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,5021,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,7061,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,7051,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,61,5-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,727,127,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,757,858,157,2
%
1.6 Delovne migracije38,173,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,050,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,524,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,329,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,254,542,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,92,01,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,29,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,863,960,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,276,474,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,066,263,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,014,115,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,725,225,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,613,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,82,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,63,33,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka572,1538,2526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,24,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,515,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,52,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost817,61048,41061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,498,798,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,2152,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,514,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,520,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,737,035,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora51,730,528,421,7
sss/100.000
Braslovče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina obsega severozahodni del rodovitne Spodnje Savinjske doline ter z gozdnato in zakraselo Dobroveljsko planoto seže v predalpski svet. Središče občine, Braslovče, so eno najstarejših naselij v Sloveniji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 52 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690