logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Naklo
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.

Duplje s Storžičem v ozadju
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Mirko Kunšič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva02,5002,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,4023,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,1059,1057,70
1.6 Delovne migracije102,80102,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,5020,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,7019,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,7035,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7011,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,3064,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode383891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja79,1079,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,9009,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,8003,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222224,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5001,90
4.10 Novi primeri raka606,32606,32475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8013,8016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost833,10833,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,7058,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,90143,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7705,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,2024,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,7045,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,4006,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,54,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,54,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,425,325,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,160,658,557,2
%
1.6 Delovne migracije102,894,883,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,950,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,520,621,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,723,523,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,736,235,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,78,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,361,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,169,671,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode38//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja79,181,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,910,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,21,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,81,61,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,022,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,71,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka606,3573,2582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,67,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,813,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost833,1842,1882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,767,275,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,9161,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,08,510,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,217,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,740,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,416,520,521,7
sss/100.000
Naklo
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690