logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.

Nova Gorica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Johan Jaritz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva00,7000,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,9025,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,3057,3057,70
1.6 Delovne migracije119,70119,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1021,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,8025,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,3034,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit626265,20
3.2 Presejanost v Programu Zora808078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949491
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja636367,50
4.2 Bolniška odsotnost12,3012,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,1022,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka488,76488,76475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5016,10
4.13 Pomoč na domu02,9002,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost957,60957,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,7087,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,10178,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,4014,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,2021,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,4050,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,2016,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,7-2,2-1,60,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,75,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,925,027,225,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,356,457,957,2
%
1.6 Delovne migracije119,7106,296,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,550,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,122,623,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,826,023,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,332,636,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,42,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,88,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,062,665,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,079,578,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,061,363,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,312,612,813,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,82,62,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,31,42,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,44,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,123,123,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,611,111,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,91,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka488,8530,5520,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,57,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,415,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,93,32,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost957,6922,5951,8979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,778,384,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,1181,4166,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,415,312,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,221,723,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,440,137,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,217,016,521,7
sss/100.000
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690