logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto, Krka
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva1105,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,4026,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,3060,3057,70
1.6 Delovne migracije148,90148,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,9050,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok222229,10
2.3 Redni in občasni kadilci16,5016,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,2044,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,3069,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,3065,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,6013,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1001,90
4.10 Novi primeri raka640,08640,08475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu02,8002,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost986,80986,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,9074,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170170140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,2009,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,4020,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)474730,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,8027,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,00,9-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,428,429,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,361,159,257,2
%
1.6 Delovne migracije148,9103,387,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,951,050,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,024,326,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci16,515,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,242,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,51,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,69,310,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,663,363,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,368,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,362,565,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,614,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,30,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,05,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,326,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,911,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka640,1625,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,87,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,82,42,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost986,8964,91042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,977,786,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,0174,5174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,29,611,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,417,919,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,044,542,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,823,521,321,7
sss/100.000
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690