logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Cerkev Sv. Trojice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva141405,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,2003,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,5040,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,7055,7057,70
1.6 Delovne migracije120,30120,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,8047,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,3035,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,4022,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje30,1030,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,6017,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,2056,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,6068,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja47,9047,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,8003,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,9031,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,6005,6001,90
4.10 Novi primeri raka699,29699,29475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9016,10
4.13 Pomoč na domu02,1002,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.380,801.380,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)179,40179,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)275,90275,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)22,7022,7005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,6048,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,0-2,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,24,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,531,832,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,751,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije120,372,689,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,847,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,329,129,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,424,025,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,129,239,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,613,510,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,255,957,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,667,567,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja47,949,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,715,916,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,84,13,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,15,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,930,227,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,514,413,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,33,12,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,64,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka699,3573,2549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,16,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,917,416,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,21,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1380,81210,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)179,4140,5120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)275,9211,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)22,718,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,919,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,635,344,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.21,023,821,7
sss/100.000
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690