logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.

Oplotnica
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 25. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,9003,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,6027,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti606057,70
1.6 Delovne migracije34,6034,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok484850,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok333329,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,1023,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,6042,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,4007,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,7062,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,5075,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode242491
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,6064,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost161612
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2002,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)331
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,3026,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1001,90
4.10 Novi primeri raka507,50507,50475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8004,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8016,8016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost891,90891,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,9065,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,90143,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,7016,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,2019,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,5044,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,95,900,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,63,94,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,624,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,057,454,057,2
%
1.6 Delovne migracije34,666,996,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,048,849,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,027,426,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,124,527,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,644,643,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,00,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,46,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,763,257,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,571,569,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode24//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,667,560,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,014,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,21,91,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,22,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,15,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,324,423,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,512,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,81,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,72,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka507,5535,7519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,86,45,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,815,416,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,91,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost891,91135,61054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,997,2103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,9187,8176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,69,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)16,718,620,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,239,440,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,529,625,321,7
sss/100.000
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690