logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ormož
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Občina Ormož je del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo. Ena pomembnejših gospodarskih panog je vinogradništvo, ki ga s pridom izkoriščajo tudi v turistične namene, saj po ormoških goricah poteka ormoška vinska turistična cesta.

Velika Nedelja
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-1-105,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,5029,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,4058,4057,70
1.6 Delovne migracije78,4078,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,1027,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci27,2027,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,6034,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,2013,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,2059,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,4068,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949491
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,1055,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,3003,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,1027,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1001,90
4.10 Novi primeri raka458,26458,26475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,6002,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,3018,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.220,801.220,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)140,10140,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,70181,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)6605,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,5022,5025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,4032,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora262608,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,0-3,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,94,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,530,124,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,458,754,057,2
%
1.6 Delovne migracije78,466,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,849,049,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,127,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,229,127,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,636,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,40,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,214,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,259,357,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,468,769,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,156,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,616,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,51,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,33,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,55,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,126,723,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,013,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka458,3480,7519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,62,55,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,318,016,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,11,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1220,81157,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)140,1118,3103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,7171,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)6,06,89,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,520,620,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,433,540,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,027,425,321,7
sss/100.000
Ormož
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Občina Ormož je del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo. Ena pomembnejših gospodarskih panog je vinogradništvo, ki ga s pridom izkoriščajo tudi v turistične namene, saj po ormoških goricah poteka ormoška vinska turistična cesta.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690