logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.

Pernica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva01,7001,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,4028,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,8052,8057,70
1.6 Delovne migracije52,3052,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,5047,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,5031,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci31,3031,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje58,1058,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,9010,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,4055,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora66,5066,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
4.1 Samoocena dobrega zdravja41,8041,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,7014,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka616,49616,49475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4014,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.316,501.316,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,20106,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,20185,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)04,4004,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,2053,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,8034,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,7-1,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,429,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,851,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije52,357,496,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,549,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,531,626,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci31,331,427,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje58,158,843,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,912,29,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,454,457,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,565,969,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja41,843,660,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,715,814,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,82,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,72,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,424,823,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,411,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,11,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,12,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka616,5541,1519,8559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,45,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,415,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,92,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1316,51147,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)106,2102,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,2172,8176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)4,45,59,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).23,720,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,249,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,836,325,321,7
sss/100.000
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690