logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.

Grad Kalec
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva0005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)303027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4062,4057,70
1.6 Delovne migracije67,8067,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,1052,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje32,5032,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,3013,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,4058,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora62,2062,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,1066,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)222
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6001,90
4.10 Novi primeri raka568,76568,76475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2004,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9016,10
4.13 Pomoč na domu03,2003,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost753753889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)797989,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,80164,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)05,5005,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,6030,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,5026,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,9037,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva04,91,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,75,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,028,326,725,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,460,759,957,2
%
1.6 Delovne migracije67,878,775,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,150,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,126,926,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,723,627,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje32,534,537,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,91,61,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,311,410,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,457,259,060,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,264,065,871,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,168,068,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,916,215,113,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,02,21,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,21,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,622,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,210,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,81,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,62,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka568,8575,7510,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,26,87,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,215,915,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,23,01,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost753,0936,8959,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,076,584,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,8166,8142,5168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)5,512,28,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,625,124,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,545,133,240,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,927,127,621,7
sss/100.000
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690