logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Olimje
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva00,6000,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,6033,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4061,4057,70
1.6 Delovne migracije75,3075,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,8024,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,1019,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje30,1030,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,6009,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit606065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,5067,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,5055,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,3027,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3001,90
4.10 Novi primeri raka534,08534,08475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,6003,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8016,8016,10
4.13 Pomoč na domu03,2003,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost975,40975,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)232389,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,40166,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)23,2023,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)65,5065,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,6019,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,6-0,8-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,44,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,631,227,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,460,358,157,2
%
1.6 Delovne migracije75,380,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,349,249,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,825,325,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,120,624,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,134,142,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,71,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,65,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,055,260,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,571,774,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,557,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,315,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,325,725,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,92,02,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,33,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,1512,7526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,63,94,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,818,016,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,22,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost975,41116,01061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)23,094,398,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,4159,2168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)23,212,114,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).11,620,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)65,539,135,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,629,428,421,7
sss/100.000
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690