logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.

Gorca
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 49,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-22,90-22,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,9034,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585857,70
1.6 Delovne migracije51,9051,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,4047,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,4039,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,2030,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje414144,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7709,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit49,2049,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,6069,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,5070,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,6002,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,9004,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,4003,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6000,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7001,90
4.10 Novi primeri raka364,03364,03475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,1001,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8016,8016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.437,901.437,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,80129,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,70197,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,5061,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,2016,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-22,9-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,926,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,057,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije51,986,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,449,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,427,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,232,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,045,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,08,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit49,258,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,671,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,568,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,116,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,60,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,92,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,44,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,714,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,61,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,73,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka364,0482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,12,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,816,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1437,91164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,8125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)197,7179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,538,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,228,125,321,7
sss/100.000
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 49,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690