logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.

Dvorec Šenek
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,9003,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,4028,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8057,70
1.6 Delovne migracije505075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,3048,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,6023,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci343418,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,6053,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,7069,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora76,6076,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,6065,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,5016,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5001,90
4.10 Novi primeri raka618,48618,48475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6004,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151516,10
4.13 Pomoč na domu01,7001,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.430,701.430,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)166,40166,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,40164,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,5013,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,2022,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,9053,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,2034,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,91,5-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,427,127,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,857,858,157,2
%
1.6 Delovne migracije50,073,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,350,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,624,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci34,029,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,654,542,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,01,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,39,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,763,960,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,676,474,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,666,263,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,514,115,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,61,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,825,225,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,713,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,42,82,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,53,33,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka618,5538,2526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,64,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,72,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1430,71048,41061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)166,498,798,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,4152,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,514,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,218,520,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,937,035,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,230,528,421,7
sss/100.000
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690