logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojnska jama
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,6027,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1057,70
1.6 Delovne migracije82,8082,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,9049,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262629,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,1025,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,1035,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 111109,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,8056,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora64,7064,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja676767,50
4.2 Bolniška odsotnost171712
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2002,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni555
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,1022,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka579,94579,94475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9016,10
4.13 Pomoč na domu3302,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.008,701.008,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,3075,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,70167,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,8014,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,8023,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,3052,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,1022,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,84,91,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,75,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,628,326,725,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,160,759,957,2
%
1.6 Delovne migracije82,878,775,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,950,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,026,926,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,123,627,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,134,537,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,91,61,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,011,410,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,857,259,060,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,764,065,871,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,068,068,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,016,215,113,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,22,21,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,21,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,122,622,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,210,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,81,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka579,9575,7510,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,86,87,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,215,915,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,03,01,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1008,7936,8959,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,376,584,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,7166,8142,5168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,812,28,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,825,124,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,345,133,240,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,127,127,621,7
sss/100.000
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690