logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.

Preddvor
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 8,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva07,3007,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,2007,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,6023,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,7064,7057,70
1.6 Delovne migracije47,4047,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,5020,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje31,6031,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,1003,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,7067,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,7069,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja77,4077,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost08,4008,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,3002,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,1020,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,4000,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,4001,4001,90
4.10 Novi primeri raka368,13368,13475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj121216,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.177,301.177,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,1081,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,10164,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,8021,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,8061,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,6018,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,34,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,24,54,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,625,325,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,760,658,557,2
%
1.6 Delovne migracije47,494,883,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,149,950,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,820,621,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,523,523,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje31,636,235,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,18,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,761,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,769,671,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja77,481,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost8,410,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,31,21,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,61,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,122,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,211,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,41,71,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,42,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka368,1573,2582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,87,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,013,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1177,3842,1882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,167,275,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,1161,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,510,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,817,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,840,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,616,520,521,7
sss/100.000
Preddvor
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Gorenjska občina Preddvor leži na Kranjskem polju ob reki Kokri. Pretežen del delovno aktivnega prebivalstva občine se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Naselje Preddvor je bilo že pred desetletji znano letoviško naselje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 8,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690