logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Prevalje
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Prevalje leži v dolini reke Meže na Koroškem. Središčno naselje občine je rojstni kraj enega izmed ustanoviteljev bralne značke, Leopolda Suhadolčana. Posebnost Prevalj so vsakoletna "Jesenska srečanja".

Povhov mlin
Vir: Občina Prevalje (http://www.prevalje.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Prevalje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-01,80-01,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,7024,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,9055,9057,70
1.6 Delovne migracije656575,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,5024,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,3023,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,6042,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,7064,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora78,2078,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode707091
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,9054,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost19,5019,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,9002,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4001,90
4.10 Novi primeri raka588,04588,04475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3005,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6016,10
4.13 Pomoč na domu00,5000,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.247,201.247,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,80121,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210,30210,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,5015,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,1022,1025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)68,2068,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,5018,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,8-2,0-3,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,64,84,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,725,826,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,955,155,757,2
%
1.6 Delovne migracije65,091,287,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,349,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,526,327,424,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,320,122,324,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,640,247,640,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,91,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,79,07,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,761,660,260,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,277,776,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode70//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,954,461,165,8
%
4.2 Bolniška odsotnost19,519,317,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,91,51,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,62,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,923,223,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,411,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,83,21,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,0601,8569,7559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,37,06,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,616,915,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,70,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1247,21032,31090,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,8105,7105,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210,3194,0181,7168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,517,213,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,122,123,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)68,264,851,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,523,029,021,7
sss/100.000
Prevalje
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina Prevalje leži v dolini reke Meže na Koroškem. Središčno naselje občine je rojstni kraj enega izmed ustanoviteljev bralne značke, Leopolda Suhadolčana. Posebnost Prevalj so vsakoletna "Jesenska srečanja".
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690