logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 61 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-11,40-11,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,5027,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1056,1057,70
1.6 Delovne migracije55,7055,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,3048,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4030,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,2030,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,8035,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,9010,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,7068,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode767691
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,4064,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,2012,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7000,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,9006,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,1027,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7001,90
4.10 Novi primeri raka712,64712,64475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2016,10
4.13 Pomoč na domu04,4004,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost997,30997,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,3096,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)214,80214,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)23,5023,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,2018,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,4045,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,6060,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,4-6,800,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,35,15,14,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,530,127,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,159,157,957,2
%
1.6 Delovne migracije55,768,779,1100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,349,051,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,428,828,724,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,229,525,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,837,244,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,51,91,31,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,99,012,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,762,158,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,278,766,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode76//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,461,363,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,215,313,713,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,20,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,72,42,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,95,66,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,125,626,723,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,62,01,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,74,03,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka712,6544,4553,6559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,14,57,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,215,116,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,42,52,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost997,31127,31129,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,3105,5106,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)214,8193,0182,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)23,518,117,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,212,630,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,439,936,040,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,645,825,021,7
sss/100.000
Radeče
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Laško

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 61 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690