logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.

Radenci, park
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-03,60-03,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5504,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)262627,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,8050,8057,70
1.6 Delovne migracije69,9069,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,2050,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,6021,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,9028,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,6046,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,3011,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6063,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,9068,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,9071,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,6002,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6001,90
4.10 Novi primeri raka531,66531,66475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8003,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.250,201.250,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)858589,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225225140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,8018,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,2038,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,3019,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,4013,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,6-1,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,64,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,031,432,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,850,250,757,2
%
1.6 Delovne migracije69,995,789,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,249,048,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,626,529,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,927,725,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,645,339,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,39,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,656,357,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,970,067,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,972,060,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,116,716,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,62,23,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,05,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,723,527,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,113,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,82,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,63,54,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka531,7511,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,84,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,215,016,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1250,21109,21147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,087,7120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,0217,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,815,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,237,819,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)19,347,944,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,422,523,821,7
sss/100.000
Radenci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Radenci obsega pretežno območje ob desnem bregu reke Mure in je v večjem delu gričevnata. Slovi po mineralni vodi - Radenski, zdraviliški in ostali turistični ponudbi, kapelskih vinih in kulinaričnih dobrotah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690