logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radlje ob Dravi
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi so ena od občin v Dravski dolini. Občinsko središče je istoimensko naselje, ki je hkrati tudi upravno in gospodarsko središče za širšo okolico. Prostrani nasadi hmelja dajejo podobi kraja svojevrsten okvir.

Ribnik Reš
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 22.6.2010), avtor Klemen Florjančič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-1-105,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,4024,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,7053,7057,70
1.6 Delovne migracije868675,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,2050,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,7027,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,1026,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje63,7063,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7709,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,6056,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora78,8078,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode767691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,2055,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1001,90
4.10 Novi primeri raka677,38677,38475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3016,10
4.13 Pomoč na domu00,8000,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.178,201.178,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,60112,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,90184,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)05,9005,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,8044,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)79,3079,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,4037,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,0-5,0-3,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,44,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,427,726,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,753,555,757,2
%
1.6 Delovne migracije86,073,687,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,250,249,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,729,427,424,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,124,522,324,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje63,763,247,640,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,07,47,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,656,760,260,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,876,176,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode76//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,256,161,165,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,316,717,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,91,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,32,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,525,023,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,011,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,23,33,21,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,13,02,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka677,4629,5569,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,06,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,015,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,90,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1178,21155,81090,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,6118,6105,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,9175,3181,7168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)5,99,313,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,832,623,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)79,355,451,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,440,629,021,7
sss/100.000
Radlje ob Dravi
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi so ena od občin v Dravski dolini. Občinsko središče je istoimensko naselje, ki je hkrati tudi upravno in gospodarsko središče za širšo okolico. Prostrani nasadi hmelja dajejo podobi kraja svojevrsten okvir.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690