logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.

Razkrižje, župnijska cerkev
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 24. 6. 2010), avtor Marjan Smerke
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-7-705,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,2003,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)313127,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,7054,7057,70
1.6 Delovne migracije35,4035,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,4047,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,1034,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,8023,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,4036,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1011,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,2052,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora62,3062,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,8071,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,7017,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)442
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni335
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,9004,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,4004,4001,90
4.10 Novi primeri raka574,45574,45475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,6001,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.3711.371889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,6080,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,40108,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,2025,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,0-3,9-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,25,14,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,031,132,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,753,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije35,485,189,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,448,648,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,129,829,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,827,125,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,434,939,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,51,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,19,210,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,260,857,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,372,067,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,872,460,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,716,616,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)4,03,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,04,25,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,327,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,011,613,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,92,62,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,44,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,5484,6549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,65,55,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,415,016,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,30,51,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1371,01082,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,6129,8120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,4144,3192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).11,912,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,719,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).19,644,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,238,523,821,7
sss/100.000
Razkrižje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Pomurska občina Razkrižje sodi po površini med manjše slovenske občine. Med občinskimi znamenitostmi domačini izpostavljajo t.i. Ivanov izvir, z zdravilno močjo vode. Zdravilno moč naj bi imelo tudi 22 energetskih točk vzdolž reke Ščavnice.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690