logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.

Ribnica
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-03,40-03,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,5025,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2061,2057,70
1.6 Delovne migracije82,2082,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,2049,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,6024,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,3040,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,7061,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora73,2073,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode939391
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,9060,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8001,90
4.10 Novi primeri raka623,06623,06475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,9008,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9016,10
4.13 Pomoč na domu01,2001,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.272,201.272,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,4086,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)236,50236,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,3018,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,8010,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)97,3097,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,3028,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,4-3,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,74,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,526,829,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,260,759,257,2
%
1.6 Delovne migracije82,270,187,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,250,150,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,428,026,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,625,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,341,644,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,37,410,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,763,063,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,271,870,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode93//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,960,465,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,60,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,22,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,85,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,622,525,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,311,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,22,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka623,1582,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,99,37,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,32,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1272,21208,31042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,496,886,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)236,5211,4174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,316,011,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,812,419,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)97,375,242,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,331,921,321,7
sss/100.000
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690