logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.

Zdravilišče Rogaška Slatina
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva4405,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,7027,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,3061,3057,70
1.6 Delovne migracije101,80101,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci17,3017,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje333344,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,6004,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,8052,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora73,5073,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,2054,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2001,90
4.10 Novi primeri raka487,95487,95475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,2020,2016,10
4.13 Pomoč na domu01,6001,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.004,201.004,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,80119,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)136,20136,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)06,5006,5025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,1035,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,3040,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,0-0,8-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,44,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,731,227,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,360,358,157,2
%
1.6 Delovne migracije101,880,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,849,249,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,425,325,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,320,624,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,034,142,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,71,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,65,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,855,260,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,571,774,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,257,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,315,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,125,725,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,02,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka488,0512,7526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,13,94,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,218,016,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,62,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1004,21116,01061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,894,398,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)136,2159,2168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).12,114,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)6,511,620,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,139,135,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,329,428,421,7
sss/100.000
Rogaška Slatina
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690