logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.

Ledavsko jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva-10,50-10,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)45,4045,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti36,7036,7057,70
1.6 Delovne migracije44,9044,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,5047,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,3037,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,3022,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,6037,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,8007,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit545465,20
3.2 Presejanost v Programu Zora55,7055,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode202091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,7058,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost131312
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)05,6005,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)05,3005,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,4031,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,1016,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)5501,90
4.10 Novi primeri raka697,04697,04475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,9019,9016,10
4.13 Pomoč na domu2202,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.423,101.423,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)140,90140,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)230,90230,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,9015,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)51,7051,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,1039,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7020,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,5-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)45,433,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti36,749,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije44,997,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,547,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,331,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,325,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,642,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,810,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,057,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora55,764,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode20//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,759,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,015,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)5,62,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)5,32,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,428,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,113,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,04,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka697,0572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,917,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1423,11158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)140,9122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)230,9192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)15,98,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)51,714,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,155,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,721,023,821,7
sss/100.000
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690