logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.

Dvorec Strmol
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-05,80-05,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,7034,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,2059,2057,70
1.6 Delovne migracije66,7066,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,5048,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci18,3018,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje32,6032,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,3050,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,4053,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)3301,90
4.10 Novi primeri raka562,70562,70475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2003,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj22,6022,6016,10
4.13 Pomoč na domu03,5003,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost922,90922,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)33,6033,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,40135,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)242425,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,1042,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,8030,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,8-0,8-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,44,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,731,227,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,260,358,157,2
%
1.6 Delovne migracije66,780,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,549,249,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,325,325,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,320,624,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje32,634,142,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,71,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,45,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,355,260,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,171,774,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,457,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,614,315,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,95,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,825,725,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,211,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,02,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka562,7512,7526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,23,94,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj22,618,016,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,52,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost922,91116,01061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)33,694,398,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,4159,2168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).12,114,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,011,620,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,139,135,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,829,428,421,7
sss/100.000
Rogatec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690