logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.

Grad Fala
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-04,20-04,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,4024,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,6052,6057,70
1.6 Delovne migracije74,7074,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8026,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,5030,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,7015,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,4055,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,6067,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,3054,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,9014,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,2003,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,8003,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4001,90
4.10 Novi primeri raka560,82560,82475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,3018,3016,10
4.13 Pomoč na domu02,9002,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost943,60943,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,80118,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,10202,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)22,7022,7005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,7019,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,7057,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora50,5050,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,22,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,425,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,654,154,057,2
%
1.6 Delovne migracije74,758,596,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,649,849,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,827,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,532,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,740,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,714,19,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,458,157,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,668,169,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,355,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,915,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,22,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,83,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,05,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,225,923,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,412,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,51,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka560,8572,5519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,08,35,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,318,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost943,6922,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,8104,1103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,1162,6176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)22,713,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,714,820,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,747,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora50,533,925,321,7
sss/100.000
Ruše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja. Največje naravno bogastvo občine so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 82 % njene površine. Med najpomembnejšimi dejavnostmi občine je industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 51 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690