logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Selnica ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je občina Selnica ob Dravi del osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Na reki Dravi je HE Fala.

Pogled po dolini
Vir: Občina Selnica ob Dravi (http://www.selnica.si, 1. 7. 2010), © FOTO ANKA
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva141405,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4404,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,7024,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,1055,1057,70
1.6 Delovne migracije46,4046,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok505050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,6028,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,6012,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,1061,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,8068,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode707091
4.1 Samoocena dobrega zdravja51,1051,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,1014,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)3301,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)2201,90
4.10 Novi primeri raka538,32538,32475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,9007,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4017,4016,10
4.13 Pomoč na domu02,7002,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost836,10836,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,8068,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,40124,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2007,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)17,4017,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,4042,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,6015,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,02,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,725,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,154,154,057,2
%
1.6 Delovne migracije46,458,596,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,049,849,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,627,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,632,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,740,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,614,19,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,158,157,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,868,169,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode70//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja51,155,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,115,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,92,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,23,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,05,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,825,923,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,512,412,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,02,51,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka538,3572,5519,8559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,98,35,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,418,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,72,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost836,1922,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,8104,1103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,4162,6176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,213,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)17,414,820,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,447,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,633,925,321,7
sss/100.000
Selnica ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je občina Selnica ob Dravi del osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Na reki Dravi je HE Fala.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690