logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.

Skale nad izvirom Krupe
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-01,80-01,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,1035,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,8060,8057,70
1.6 Delovne migracije85,8085,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,8050,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,3035,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,3023,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,2042,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,7006,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit727265,20
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1071,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,6063,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,8012,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,3027,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka578578475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj181816,10
4.13 Pomoč na domu03,2003,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost812,80812,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,7078,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)117,90117,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,6008,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,9021,9025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,4030,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,4007,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,8-0,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,131,129,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,856,859,257,2
%
1.6 Delovne migracije85,874,187,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,850,550,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,331,926,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,324,022,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,246,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,72,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,715,510,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,066,463,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,173,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,665,165,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,811,914,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,60,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,72,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,45,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,326,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,111,511,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,72,01,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka578,0530,7590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,47,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,016,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,21,82,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost812,8997,41042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,789,986,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)117,9153,8174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,610,211,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)21,925,119,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,430,242,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,415,221,321,7
sss/100.000
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690