logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.

Sevniški grad in lutrovska klet
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Marijan Latin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,8003,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,6028,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,9058,9057,70
1.6 Delovne migracije73,6073,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,1052,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,5027,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci34,3034,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,2044,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 161609,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,5064,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,4066,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262624,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka499,77499,77475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8016,10
4.13 Pomoč na domu3302,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.311,201.311,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,80125,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210210140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,6021,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,9033,9025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,3037,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,2017,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,83,800,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,14,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,628,627,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,958,957,957,2
%
1.6 Delovne migracije73,673,679,1100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,152,151,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,527,528,724,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci34,334,225,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,245,544,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,31,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,016,012,78,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,564,558,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,771,766,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,466,863,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,912,913,713,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,56,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,026,026,723,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,52,01,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,93,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka499,8499,8553,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,15,17,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,815,816,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,03,02,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1311,21311,21129,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,8125,8106,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)210,0210,0182,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)21,621,617,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,933,930,120,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,337,336,040,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,217,225,021,7
sss/100.000
Sevnica
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Sevnica

Občina Sevnica leži ob rekah Savi in Mirni. Med kulturnimi znamenitostmi je pomembnejši Sevniški grad, med naravne znamenitosti pa sodi avtohtono rastišče pontske azaleje in avtohtono rastišče encijana.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690