logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.

Cankova
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-08,10-08,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)39,8039,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,9044,9057,70
1.6 Delovne migracije50,3050,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok444450,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,9039,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,6020,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,2040,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,2055,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora63,4063,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode333391
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,1059,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,9011,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,5002,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5003,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni08,1008,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka32,3032,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,9017,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6001,90
4.10 Novi primeri raka497,98497,98475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj212116,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.161,401.161,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,10111,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)293,50293,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,4044,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)71,6071,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,6036,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,1-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)39,833,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,949,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije50,397,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,047,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,931,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,625,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,242,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,110,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,257,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,464,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode33//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,159,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,915,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,52,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,52,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni8,15,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka32,328,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,913,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,92,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,64,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka498,0572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,26,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj21,017,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1161,41158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,1122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)293,5192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)44,414,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)71,655,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,621,023,821,7
sss/100.000
Cankova
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Na južnem delu rahlo valovito, proti severu pa gričevnato pokrajino občine Cankova na zahodu omejuje 22 kilometrov dolga meja z Avstrijo. V zahodnem delu občine se razprostira precej veliko umetno Ledavsko jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690