logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Lipicanec
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva00,2000,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,2024,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,7056,7057,70
1.6 Delovne migracije105,80105,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,1024,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,3023,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,4037,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1010,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit53,4053,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora65,9065,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,6065,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost131312
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5010,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka503,42503,42475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,2001,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost931,80931,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,5060,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,60168,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,7010,7005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,3022,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,1047,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,8004,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,23,5-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,25,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,224,524,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,757,557,157,2
%
1.6 Delovne migracije105,887,497,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,650,149,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,126,125,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,321,824,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,436,739,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,110,19,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,455,954,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,966,066,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,664,364,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,012,814,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,51,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,64,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,722,421,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,510,510,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,62,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka503,4514,0550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,77,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,715,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,51,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost931,8890,9900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,587,683,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,6140,8160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,710,012,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)22,314,819,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,137,741,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,812,414,121,7
sss/100.000
Sežana
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690