logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-02,80-02,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,4026,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,8057,8057,70
1.6 Delovne migracije114,50114,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,3025,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,4024,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje52,8052,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,9004,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit616165,20
3.2 Presejanost v Programu Zora76,7076,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode686891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja78,6078,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8002,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,6003,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1001,90
4.10 Novi primeri raka593,22593,22475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3016,10
4.13 Pomoč na domu00,5000,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.039,801.039,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,1095,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,60184,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)04,9004,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)9925,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)535330,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,9023,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,8-3,5-3,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,73,64,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,426,926,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,858,255,757,2
%
1.6 Delovne migracije114,596,487,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,149,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,326,727,424,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,423,922,324,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje52,852,647,640,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,95,57,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,061,460,260,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,776,076,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode68//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja78,679,861,165,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,115,317,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,01,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,52,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,84,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,025,223,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,811,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,63,53,21,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,32,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka593,2563,4569,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,25,86,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,315,315,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,40,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1039,81037,31090,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,199,2105,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,6179,1181,7168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)4,97,313,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)9,07,123,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,046,651,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,921,629,021,7
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690