logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.

Žička kartuzija
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva09,8009,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)262627,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6057,70
1.6 Delovne migracije87,6087,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,5048,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6027,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,3026,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje26,1026,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit595965,20
3.2 Presejanost v Programu Zora79,9079,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868691
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,4054,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4001,90
4.10 Novi primeri raka508,48508,48475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,6003,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,6001,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.134,101.134,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,40125,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,80184,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)08,2008,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,8030,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,6029,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,7023,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,88,0-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,73,54,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,028,627,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,661,258,157,2
%
1.6 Delovne migracije87,6103,096,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,548,649,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,628,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,325,824,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje26,123,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,88,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,059,160,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,979,674,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,455,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,416,215,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,925,525,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka508,5497,7526,5559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,64,44,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1134,11082,31061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,4119,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,8179,3168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)8,27,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,819,420,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,631,835,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,730,528,421,7
sss/100.000
Slovenske Konjice
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice leži v Dravinjski dolini. Občinsko središče je dobilo oznako 'mesto cvetja in vina'; odlikovano je s številnimi priznanji najlepšega izletniškega mesta in z zlato medaljo evropskega tekmovanja Entente Florale.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690