logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica
Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,1004,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)282827,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,4059,4057,70
1.6 Delovne migracije47,2047,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,4052,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,8024,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,1024,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje393944,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora696978,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode595991
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,8056,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8021,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6001,90
4.10 Novi primeri raka505,40505,40475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost654,60654,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)31,5031,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,60148,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,3038,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,4016,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora646408,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,1-3,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,74,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,026,829,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,460,759,257,2
%
1.6 Delovne migracije47,270,187,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,450,150,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,828,026,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,125,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,041,644,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,17,410,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,963,063,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,071,870,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode59//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,860,465,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,315,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,50,60,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,92,22,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,54,85,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,822,525,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,311,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,62,22,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka505,4582,4590,6559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,19,37,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,32,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost654,61208,31042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)31,596,886,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,6211,4174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).16,011,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,312,419,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,475,242,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora64,031,921,321,7
sss/100.000
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690