logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Reka Drava, stranski rokav
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 0,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,20-10,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5504,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,9025,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8057,70
1.6 Delovne migracije42,9042,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,1048,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,5030,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,4024,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,6033,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,2022,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3061,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,2069,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja565667,50
4.2 Bolniška odsotnost13,7013,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8001,90
4.10 Novi primeri raka531,89531,89475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)00,6000,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,4001,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.016,501.016,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)36,5036,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)109,20109,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,6037,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,2037,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,2-3,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,94,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,930,124,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,858,754,057,2
%
1.6 Delovne migracije42,966,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,149,049,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,527,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,429,127,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,636,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,61,40,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,214,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,359,357,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,268,769,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,056,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,716,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,80,51,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,23,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,55,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,226,723,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,813,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka531,9480,7519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)0,62,55,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,518,016,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,11,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1016,51157,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)36,5118,3103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)109,2171,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).6,89,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,620,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,633,540,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,227,425,321,7
sss/100.000
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 0,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 37 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690