logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.

Starše
Vir: Starše.eu (http://www.starse.eu, 26. 6. 2010), avtor Stašo Vobič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-04,20-04,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,9021,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,4056,4057,70
1.6 Delovne migracije28,1028,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok53,3053,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,2031,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,1026,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 111109,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit666665,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,4069,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,5057,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,9016,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,2026,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6013,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka567,93567,93475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5506,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2017,2016,10
4.13 Pomoč na domu02,4002,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost986,40986,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,8087,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)87,6087,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,2009,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,4038,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)9930,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,3032,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,21,600,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,919,624,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,451,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije28,1123,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,349,449,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,225,026,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,126,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,740,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,08,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,056,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,466,869,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,560,760,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,914,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).2,11,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,223,123,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,612,112,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka567,9532,5519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,06,65,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,216,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,41,41,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost986,4961,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,891,9103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)87,6171,9176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,210,29,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)38,420,420,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)9,041,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,318,125,321,7
sss/100.000
Starše
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Na severovzhodnem delu Dravskega polja, prislonjena ob staro strugo Drave, leži Občina Starše. Kmetijstvo je ena njenih poglavitnih gospodarskih dejavnosti, ki za prebivalstvo predstavlja dopolnilno in ne osnovno dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690