logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-09,10-09,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,4028,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,2058,2057,70
1.6 Delovne migracije45,2045,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,9049,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8026,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci15,1015,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,7041,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,1067,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,1067,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,2063,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,6011,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,9028,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8001,90
4.10 Novi primeri raka571,51571,51475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2007,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9016,10
4.13 Pomoč na domu01,6001,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost697,10697,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,8056,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,70125,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9905,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,8039,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,10,9-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,64,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,428,429,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,261,159,257,2
%
1.6 Delovne migracije45,2103,387,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,951,050,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,824,326,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci15,115,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,742,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,09,310,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,163,363,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,168,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,262,565,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,614,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,30,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,72,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,05,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,926,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,811,911,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,5625,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,27,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,62,42,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost697,1964,91042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,877,786,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,7174,5174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,09,611,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).17,919,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,844,542,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,123,521,321,7
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690