logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.

Trojiško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Kocmut D
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-17-1705,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,5030,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2057,70
1.6 Delovne migracije28,6028,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok46,5046,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok313129,10
2.3 Redni in občasni kadilci17,4017,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje424244,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,5007,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit51,4051,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,6075,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,8052,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,4024,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4001,90
4.10 Novi primeri raka458,37458,37475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4406,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost946,80946,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)11211289,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,50196,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,4058,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9016,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,00,900,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,04,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,532,724,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,255,554,057,2
%
1.6 Delovne migracije28,677,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,549,649,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,026,526,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,420,027,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,045,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,30,80,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,512,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,453,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,676,569,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,851,860,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,314,614,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,81,31,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,422,423,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,512,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,71,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka458,4496,1519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,05,95,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,116,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost946,81256,11054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,0119,8103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,5211,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).12,39,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).23,920,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)58,444,740,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,948,725,321,7
sss/100.000
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690