logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.

Hrgova domačija
Vir: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (http://www.sv-andraz.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 151 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 35 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva0005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)41,3041,3027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,6052,6057,70
1.6 Delovne migracije20,3020,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,1049,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262629,10
2.3 Redni in občasni kadilci35,4035,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje47,6047,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,3000,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,7016,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit616165,20
3.2 Presejanost v Programu Zora696978,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,1067,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost22,7022,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,5015,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6004,6001,90
4.10 Novi primeri raka422,56422,56475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8001,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,2018,2016,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.3051.305889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,7050,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,10149,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora150,70150,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)41,326,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,657,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije20,386,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,149,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,027,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci35,432,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje47,645,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,31,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,78,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,058,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,071,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,168,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost22,716,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,94,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,424,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,514,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,63,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka422,6482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,82,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,216,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,30,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1305,01164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,7125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,1179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).38,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora150,728,125,321,7
sss/100.000
Sveti Andraž v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, prisotna pa je tudi gostinsko-turistična dejavnost.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 151 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 35 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690