logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.

Klečaja
Vir: Občina Sveti Tomaž (http://www.kidricevo.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Sveti Tomaž
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-09,20-09,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)37,6037,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,1060,1057,70
1.6 Delovne migracije14,8014,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,8050,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7024,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,9024,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje32,2032,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,4018,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,2058,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,8056,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6003,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,1014,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka552,76552,76475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,4003,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9016,10
4.13 Pomoč na domu00,6000,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost966,60966,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)717189,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,50184,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,3018,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)272725,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,5039,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,7031,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,2-3,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,94,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)37,630,124,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,158,754,057,2
%
1.6 Delovne migracije14,866,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,849,049,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,727,126,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,929,127,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje32,236,243,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,40,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,414,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,259,357,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,868,769,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,856,460,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,216,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,51,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,63,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,55,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,226,723,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,113,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,21,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka552,8480,7519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,42,55,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,918,016,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,11,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost966,61157,21054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,0118,3103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)184,5171,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,36,89,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)27,020,620,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,533,540,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,727,425,321,7
sss/100.000
Sveti Tomaž
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Podravska občina Sveti Tomaž je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Ormož. Središče občine je naselje Sveti Tomaž. Prevladujoča dejavnost delovno aktivnega prebivalstva na tem območju je kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690