logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.

Budinci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor Doncsecz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-23,50-23,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)52,4052,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,1048,1057,70
1.6 Delovne migracije35,1035,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok44,9044,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok47,9047,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,4036,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,7010,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit48,8048,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora555578,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,9060,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,2014,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni665
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,8029,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2001,90
4.10 Novi primeri raka491,91491,91475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2017,2016,10
4.13 Pomoč na domu3302,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.222,501.222,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,50120,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,80175,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,5020,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,7057,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-23,5-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)52,433,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,149,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije35,197,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,947,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok47,931,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,225,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,442,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,710,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit48,857,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora55,064,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,959,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,215,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).2,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,12,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,828,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,613,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,42,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,24,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka491,9572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,217,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,01,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1222,51158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,5122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,8192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,58,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,755,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,121,023,821,7
sss/100.000
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690