logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šenčur
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi ugodnih prometnih povezav, kot so: avtocesta Ljubljana-Jesenice, letališče, bližina mejnih prehodov. Znana je kot krompirjeva deželica, saj ta kultura dobro uspeva na prodnatih nanosih Kokre.

Olševek
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor AzzQim
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva09,6009,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,9024,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,1062,1057,70
1.6 Delovne migracije68,5068,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,4050,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,5021,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,7020,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,3036,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,8064,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja79,3079,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,7009,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)111
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka554,39554,39475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7706,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost711,90711,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,3071,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,30146,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)03,9003,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,2029,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora161608,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,64,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,54,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,925,325,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,160,658,557,2
%
1.6 Delovne migracije68,594,883,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,449,950,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,520,621,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,723,523,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,336,235,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,38,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,861,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,369,671,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja79,381,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,710,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,21,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,61,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,822,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,511,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,71,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka554,4573,2582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost711,9842,1882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,367,275,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,3161,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)3,98,510,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).17,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,240,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,016,520,521,7
sss/100.000
Šenčur
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina leži na vzhodni strani Kranjskega polja, sredi ugodnih prometnih povezav, kot so: avtocesta Ljubljana-Jesenice, letališče, bližina mejnih prehodov. Znana je kot krompirjeva deželica, saj ta kultura dobro uspeva na prodnatih nanosih Kokre.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690