logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.

Šentilj
Vir: Občina Šentilj (http://www.sentilj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šentilj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 49 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-05,50-05,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,8031,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,4051,4057,70
1.6 Delovne migracije63,9063,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,7031,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,8030,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje59,9059,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2014,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,7054,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora66,1066,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
4.1 Samoocena dobrega zdravja42,5042,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)332
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,4025,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3001,90
4.10 Novi primeri raka508,16508,16475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5016,10
4.13 Pomoč na domu02,5002,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.1021.102889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,30118,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,80180,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,2009,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)40,5040,5025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,3061,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora48,5048,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,5-1,100,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,14,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,829,424,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,451,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije63,957,496,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,349,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,731,626,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,831,427,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje59,958,843,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,212,29,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,754,457,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,165,969,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja42,543,660,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,115,814,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,02,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,72,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,424,823,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,11,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,33,12,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka508,2541,1519,8559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,86,45,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,515,316,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1102,01147,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,3102,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,8172,8176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,25,59,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)40,523,720,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,349,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora48,536,325,321,7
sss/100.000
Šentilj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 49 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690