logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.

Kartuzija Pleterje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva06,5006,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,2032,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6063,6057,70
1.6 Delovne migracije57,4057,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok525250,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci15,4015,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,6038,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,2019,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,3063,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,6067,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,1062,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,4029,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)2201,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1001,90
4.10 Novi primeri raka505,51505,51475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8005,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3016,10
4.13 Pomoč na domu03,6003,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost835,10835,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,8072,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,60160,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,3012,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,3010,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,6034,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora05,6005,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,50,9-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,228,429,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,661,159,257,2
%
1.6 Delovne migracije57,4103,387,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,051,050,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,724,326,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci15,415,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,642,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,29,310,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,363,363,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,668,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,162,565,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,314,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,30,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,426,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,111,911,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka505,5625,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,87,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,316,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,62,42,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost835,1964,91042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,877,786,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,6174,5174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,39,611,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,317,919,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,644,542,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora5,623,521,321,7
sss/100.000
Šentjernej
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Šentjernej leži v zahodnem delu Krške ravni. Zaradi ugodnih podnebnih pogojev je kmetijska pokrajina. Širše je znana po svojih sejmih, kartuzijanskem samostanu Pleterje, številnih običajih in obrteh ter prireditvah.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 6 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690