logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.

Smučišče na Krvavcu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva2205,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,1027,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,6062,6057,70
1.6 Delovne migracije105,30105,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,5050,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,7019,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,5021,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,2034,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,3008,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,4061,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9069,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode979791
4.1 Samoocena dobrega zdravja81,1081,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,7009,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni555
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)1101,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6001,90
4.10 Novi primeri raka553,14553,14475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,5011,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost829,20829,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,6092,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,70127,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)04,3004,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,7019,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,2017,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,2019,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,04,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,54,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,125,325,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,660,658,557,2
%
1.6 Delovne migracije105,394,883,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,549,950,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,720,621,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,523,523,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,236,235,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,38,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,461,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,969,671,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode97//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja81,181,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,710,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,21,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,51,61,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,622,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,71,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka553,1573,2582,1559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,513,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost829,2842,1882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,667,275,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,7161,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)4,38,510,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,717,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)17,240,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,216,520,521,7
sss/100.000
Cerklje na Gorenjskem
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina ima ugodno lego na prehodu iz Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Stičišče slikovitega naravnega okolja in kulturne krajine se odraža v načina življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690