logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.


Grad Planina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,4004,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,4027,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,3059,3057,70
1.6 Delovne migracije58,6058,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7026,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci15,2015,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,7044,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,4063,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,2063,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7025,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5001,90
4.10 Novi primeri raka515,48515,48475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7003,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.186,701.186,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,60118,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,90193,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)121205,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)39,4039,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,4034,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,7023,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,45,4-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,93,94,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,428,027,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,359,458,157,2
%
1.6 Delovne migracije58,657,596,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,849,049,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,726,925,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci15,213,624,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,745,842,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,98,98,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,462,960,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,472,174,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,264,763,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,514,615,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,30,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,52,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,15,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,725,825,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,82,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,63,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka515,5499,1526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,73,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,416,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,32,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1186,71196,31061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,6114,498,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,9184,8168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,011,514,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)39,437,720,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,432,835,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,722,528,421,7
sss/100.000
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.

Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690